Aktualni natječaji

Usluge

Usluga pripreme projektne dokumentacije i provedbe projekata financiranih iz različitih izvora (EU, lokalni, regionalni…)

Usluga pripreme i provođenja postupka javne i jednostavne nabave za Naručitelja i Ponuditelja.

Usluga izrade individualnih i skupnih programa prema potrebama poduzeća i pojedinaca.

Više od

1
odobrenih projekata
1
provedenih projekata
1
klijenata
1
kuna odobreno
1
sati edukacije

Izjave zadovoljnih klijenata

Izbornik