Bespovratna sredstva se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „WWW VAUČERI ZA MSP-ove“ , referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.17
Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0442
Naziv projekta: Nova internetska stranica poduzeća Uspješan korak d.o.o.
Razdoblje provedbe Projekta: 04.03.2019. do 04.03.2020.
Ukupna vrijednost Projekta: 21.500,00 HRK
Bespovratna sredstva u iznosu: 15.050,00 HRK

Opis Projekta:
Projektom pod nazivom “Nova internetska stranica poduzeća Uspješan korak d.o.o.”, poduzeće ulaže u izradu nove internetske stranice.
Cilj projekta je izrada nove, moderne i funkcionalne internetske stranice, a sve u svrhu jačanja tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti poduzeća Uspješan korak d.o.o., te povećanja vidljivosti o mogućnostima korištenja EU fondova za poduzetnike, organizacije civilnog društva te ostale neprofite organizacije.
Osoba za komunikaciju: Darius Adam Heinbach, vlasnik
Kontakt adresa elektroničke pošte: ured@uspjesankorak.hr
Dodatne informacije o programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Izbornik