HBOR kreditni program

Otvoreni natječaji

Iz ponude HBOR kreditnog programa, izdvajamo kratki pregled najzanimljivijih i najčešće korištenih oblika kredita.

Ukoliko ste zainteresirani za su/financiranje svog ulaganja, slobodno nam se obratite i zajedno ćemo naći najbolje rješenje za Vas!

Poduzetništvo mladih, žena i početnika (start-up)

Cilj: Financiranje poslovnih subjekata gospodarstva

Prihvatljivi prijavitelji: trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici (start-up) i žene poduzetnice.

Iznos: 200.000,00 – 2.000.000,00 HRK

Kamatna stopa: oko 2%

Rok otplate: do 12 godine uključujući i poček do 3 godine

Prihvatljivi troškovi:

 • osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uključujući i turističke, razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, poticanja novog zapošljavanja

 • obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma)

Investicije privatnog sektora

Cilj: Financiranje poslovnih subjekata privatnog sektora

Prihvatljivi prijavitelji: trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove

Iznos: od 200.000,00 HRK

Kamatna stopa: 1,5% – 3%

Rok otplate: do 14 godine uključujući i poček do 3 godine

Prihvatljivi troškovi:

 • osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja

 • obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma)

Investicije javnog sektora

Cilj: Financiranje poslovnih subjekata javnog sektora

Prihvatljivi prijavitelji: Poslovni subjekti javnog sektora – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije – u daljnjem tekstu: JLP(R)S) te društva, ustanove i agencije u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske

Iznos: od 300.000,00 HRK

Kamatna stopa: 1,75% – 2%

Rok otplate: do 15 godine uključujući i poček do 5 godine

Prihvatljivi troškovi:

 • investicijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora s ciljevima poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te općenito izgradnje društvene i poslovne infrastrukture

 • obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma)

EU projekti

Cilj: Financiranje poslovnih subjekata gospodarstva

Prihvatljivi prijavitelji: Poslovni subjekti privatnog i javnog sektora (JLP(R)S i subjekti u njihovom vlasništvu ili većinskom vlasništvu i/ili vlasništvu ili većinskom vlasništvu RH) koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili, uključujući i uvjete koji se odnose na planirano ulaganje:

 • Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) ili

 • EU poljoprivrednih i ribarstvenih fondova (sredstva Zajedničke poljoprivredne i ribarstvene politike, odnosno sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i/ili Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda i/ili Europskog fonda za poljoprivredu i ribarstvo).

Iznos: od 200.000,00 HRK

Kamatna stopa: 1,70% – 1,90%

Rok otplate: do 15 godine uključujući i poček do 3 godine

Prihvatljivi troškovi:

u skladu s natječajem za bespovratna sredstva na koji se korisnik kredita prijavio te obuhvaćaju:

 • prihvatljive izdatke – izdaci projekta koji će se financirati bespovratnim sredstvima,

 • neprihvatljive izdatke – isključivo izdaci projekta prijavljenog na natječaj, a koje nije moguće kandidirati za financiranje bespovratnim sredstvima (osnovna sredstva i obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa ugovorenog kredita – u izračun se ne uzimaju obrtna sredstva koja se smatraju prihvatljivim izdacima)

ESIF Krediti za rast i razvoj

Cilj: Financiranje poslovnih subjekata gospodarstva u omjeru 50:50 ESIF i poslovna banka

Prihvatljivi prijavitelji:

Mali i srednji poduzetnici:

 • koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit,

 • koji ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti,

 • koji planiraju ulaganja u prihvatljivim sektorima.

Iznos: 100.000,00 – 3.000.000,00 EUR, sektor turizma do 10.000.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0% na dio glavnice iz ESIF-a, u skladu s poslovnom odlukom banke na dio glavnice kredita poslovne banke

Rok otplate: do 12 godine uključujući i poček do 2 godine (sektor turizma poček do 4 godine)

Prihvatljivi troškovi:

 1. Osnovna sredstva

  • Dugotrajna materijalna imovina

    • osnivačka ulaganja

    • kupnja zemljišta (do 10% iznosa kredita)

    • građevinski objekti (kupnja i/ili gradnja)

    • oprema i uređaji

  • Dugotrajna nematerijalna imovina ako se

 • upotrebljava u poslovnoj jedinici koja prima potporu

 • vodi kao imovina koja se amortizira

 • kupuje po tržišnim cijenama od treće osobe nepovezane s kupcem

 • uključi u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostane povezana s projektom kojem se dodjeljuje potpora najmanje 3 godine

 1. Obrtna sredstva – vezana uz kreditirano ulaganje (investiciju), do najviše 30% iznosa ukupnog kredita.

Investicijski krediti za ruralni razvoj

Cilj: Financiranje poljoprivrednih i prerađivačkih poslovnih subjekata

Prihvatljivi prijavitelji: poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva, a što obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),

 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

 • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),

 • zadruga (također uključujući proizvođačke organizacije).

Iznos: 50.000,01 – 1.000.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0% na dio glavnice iz Programskog doprinosa, u skladu s poslovnom odlukom banke na dio glavnice kredita poslovne banke

Rok otplate: do 15 godine uključujući i poček do 3 godine

Prihvatljivi troškovi:

 • osnovna sredstva (ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri PRR)

 • obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma ili do 200.000,00 EUR)

Ulaganja su moguća u sljedećim mjerama, podmjerama i tipovima operacija Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (PRR):

 • Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu

  • Podmjera 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva (4.1.1., 4.1.2., 4.1.3.)

  • Podmjera 4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda (4.2.1., 4.2.2.)

 • Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

  • Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (6.4.1.)

 • Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

  • Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda (8.6.1., 8.6.2.)

Izbornik
Font Resize
Contrast