Integrator

Otvoreni natječaji

Imate ideju za proizvod ili uslugu za uspostavljanje dobavljačkih odnosa s poduzećima Integratorima? Želite postati dio lanca vrijednosti velikih poduzeća? Želite nabaviti potrebnu opremu i zaposliti radnike? Za vas je otvoren natječaj Integrator!

Cilj: Podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Prihvatljivi partneri: poduzetnici koji doprinose svojim znanjem ili resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim) ili inovacijskim kapacitetima u provedbi projekata. Partnerstvo je dozvoljeno isključivo sa svrhom formiranja konzorcija i dokazuje se Konzorcijskim ugovorom  prijavitelja i partnera

Konzorcijem se smatra udruženje najmanje 3 MSP-a koje je definirano Konzorcijskim sporazumom u kojem se definira nositelj konzorcija koji je ujedno i prijavitelj na Poziv te prava i obveze ostalih članova konzorcija. Svi partneri moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status.

 Ukupna alokacija: 100.000.000,00 HRK

Najniži i najviši iznos potpore: 2.000.000 – 38.000.000 HRK

Intenzitet potpore:

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

 • do 50% prihvatljivih troškova, najviše 38.000.000,00 HRK.

Potpore male vrijednosti (Program de minimis):

 • do 75% prihvatljivih troškova, najviše 1.400.000,00 HRK, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena

 Trajanje projekta: do 24 mjeseca, odnosno najkasnije do 30. rujna 2023. godine, ovisno što nastupi prije

Održivost projekta: 3 godine nakon završetka provedbe

Područje ulaganja: tematska i pod-tematska prioritetna područja S3

 

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti (razina tehnološke spremnosti – TRL 8 i više) namijenjene su poticanju inovativnosti MSP-ova u sklopu konzorcija s ciljem uspostave dugoročnih dobavljačkih odnosa sa drugim poduzećima – Integratorima.

 1. Inovacija organizacije poslovanja i /ili procesa svih članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 2. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

Aktivnosti pod br. 2. ne mogu se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti pod brojem 1., svi članovi konzorcija moraju provoditi aktivnosti pod br. 1.

 Prihvatljivi troškovi:

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

 1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera (istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja) koji će raditi na provedbi Projekta
  1. postojeći zaposlenici
  2. novozaposleni
 2. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
 4. Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama
 5. Troškovi znanja i patenata
 6. Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata
 7. Nepovrativ PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

Potpore male vrijednosti (program de minimis)

 1. Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti do 15.000,00 HRK
 2. Troškove pripreme dokumentacije za prijavu do 60.000,00 HRK
 3. Troškove upravljanja projektom
 4. Troškove revizije projekta
 5. Troškove pomoćnih usluga za inovacije (banka podataka, knjižnica, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga);
 6. Troškovi vanjskih usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.
 7. Nepovrativ PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

Rok za podnošenje projektnih prijava: od 29. svibnja 2020. godine u 11:00 sati do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. rujna 2020. godine u 11:00 sati

Javite nam se s Vašim idejama kako bi na vrijeme pripremili projektnu prijavu!

Izbornik
Font Resize
Contrast