Integrator 2019

Arhivirani natječaji

Indikativni prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Indikativna ukupna alokacija: 150.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore:

 • potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja do 50%, maksimalno 38.000.000,00 HRK

 • potpore male vrijednosti do 75%, maksimalno 1.400.000,00 HRK poštivajući pravila de minimisa

Područje ulaganja: tematska i pod-tematska prioritetna područja S3

Indikativni prihvatljive aktivnosti:

 • Inovacija organizacije i /ili procesa članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja

 • Prilagodba proizvoda/usluge temeljem zahtjeva Integratora

 • prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta

Indikativne prihvatljive kategorije troškova:

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

 1. Troškovi plaća osoblja (postojeći i novozaposleni)

 2. Neizravni troškovi (odnose se na troškove uredskog prostora (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora)

 3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme

 4. Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama

 5. Troškovi znanja i patenata

 6. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

Potpore male vrijednosti

 1. Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti

 2. Troškove pripreme dokumentacije za prijavu

 3. Troškove upravljanja projektom

 4. Troškove revizije projekta

 5. Troškove pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje banaka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga).

 6. Troškovi usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga

 7. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

Indikativni datum objave natječaja: jesen 2019. godine

Izbornik