Internacionalizacija poslovanja MSP-a – faza 2

Otvoreni natječaji

Osigurajte bespovratna sredstva za aktivnosti internacionalizacije poslovanja Vašeg poduzeća!

Cilj: Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 134.000.000,00 HRK

Najniži i najviši iznos potpore: od 100.000 do 1.000.000 HRK

Intenzitet potpore:

 • srednja poduzeća – 65%
 • mikro i mala poduzeća – 85%

Prihvatljive aktivnosti:

 • nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja,

 • istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH

 • informiranje i vidljivost.

Prihvatljivi troškovi:

1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja – prihvatljivi su:

a) Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu koji obuhvaćaju:

 • troškove kotizacije za nastup na sajmu/b2b susretu u inozemstvu

 • troškove najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora s tipskim štandom16 koji nudi organizator sajma/b2b susreta (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, potrebne priključke električne energije, vode, interneta, troškove čišćenja i sl.)

 • troškove najma izložbene opreme (namještaj, IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.) te

 • troškove upisa u katalog izlagača.

Ako predmetni sajam/b2b susret na kojem prijavitelj planira nastupiti sudionicima nudi paket-aranžmane koji uključuju gore navedeno, prihvatljiv je trošak takvog paketa.

Troškovi navedeni pod a) prihvatljivi su ukoliko navedene usluge nudi organizator sajma/b2b susreta.

b) Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga (putni troškovi, smještaj, dnevnice).

c) Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH – do 15.000 HRK.

2. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji – prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000,00 HRK za:

 • izradu analize tržišta

 • izradu strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci

 • izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.

3. Informiranje i vidljivost – prihvatljivi su izdaci u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti do ukupno najvećeg iznosa od 2.000,00 HRK.

Rok za predaju projektnih prijava: od 30. listopada 2018. do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 29. lipnja 2020.

Javite nam se s Vašim idejama kako bi na vrijeme pripremili projektnu prijavu!

Izbornik
Font Resize
Contrast