Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

Natječaj u najavi

Svrha (cilj) Poziva

Olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala) te dostupnost obrtnih sredstava.

Prijavitelji

Subjekti malog gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge ili proizvođačke organizacije)

Prihvatljive aktivnosti

Ulaganje u obrtna sredstva:

  • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
  • podmirenje kratkoročnih obveza prema državi.

 

Kamatna stopa: 0,5 %

Poček: do 12 mjeseci uz rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate: do 3 godine

Instrumenti osiguranja: bjanko zadužnica

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

1 – 187.500 EUR

Inteziteti potpore

0% (zajam)

Rok i način prijave

31.12.2023.

Izbornik