Mjera 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)

Arhivirani natječaji

Cilj: Podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru govedarstva.

Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije

Ukupna alokacija: 100.000.000,00 HRK

 • 60.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova)
 • 40.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova)

Najniži i najviši iznos potpore:

 • najniža 5.000 EUR
 • najviša:
  • do 100.000 EUR za korisnike početnike
  • do 200.000 EUR za SO 8.000 do 250.000 EUR
  • do 500.000 za SO preko 250.000 EUR

Intenzitet potpore: do 50%

Prihvatljivi troškovi:

 1. Građenje/rekonstrukcija objekata i opremanje:
  • objekti za životinje – vanjska i unutarnja infrastrukturu
  • ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom
 2. Troškovi poljoprivredne mehanizacije
 3. kupnja zemljišta i objekata do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 4. prilagodba novouvedenim standardima
 5. Opći troškovi
  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 6. Nematerijalni troškovi
  • kupnja ili razvoj računalnih programa
  • kupnja prava na patente i licence
  • zaštita autorskih prava
  • registracija i održavanje žigova
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Rok za predaju projektnih prijava:  do 28. veljače 2020.

Javite nam se s Vašim idejama kako bi na vrijeme pripremili projektnu prijavu!

Izbornik