Mjera 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Arhivirani natječaji

Cilj: Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

 Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo

 Ukupna alokacija: 50.000.000,00 HRK

 Najniži i najviši iznos potpore: 5.000 – 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 100.000 EUR za korisnike početnike )

 Intenzitet potpore: do 50%

 Prihvatljivi troškovi:

 1. Građenje/rekonstrukcija objekata i opremanje:
  • skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate
 2. Troškovi strojeva i opreme za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva
 3. Opći troškovi
  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 4. Nematerijalni troškovi
  • kupnja ili razvoj računalnih programa
  • kupnja prava na patente i licence
  • zaštita autorskih prava
  • registracija i održavanje žigova
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

 Rok za predaju projektnih prijava:  do 28. veljače 2020.

Javite nam se s Vašim idejama kako bi na vrijeme pripremili projektnu prijavu!

Izbornik