Mjera 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Otvoreni natječaji

Cilj: Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike
 2. Fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali će biti najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika
 3. Proizvođačke organizacije pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
 4. Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Ukupna alokacija: 300.000.000,00 HRK

 • 000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike
 • 000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća
 • 000.000,00 HRK za velika poduzeća
 • 000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu velikih poduzeća

Najniži i najviši iznos potpore:

Mikro, mali i srednji korisnici

 • najniža 15.000 EUR
 • najviša:
  • do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
  • do 2.000.000 EUR za ostale sektore
  • do 200.000 EUR za korisnike početnike

Veliki korisnici

 • najniža 15.000 EUR
 • najviša:
  • do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
  • do 3.000.000 EUR za ostale sektore
  • do 200.000 EUR za korisnike početnike

Intenzitet potpore: do 50%

Prihvatljivi troškovi:

 • Građenje/rekonstrukcija objekata i opremanje:
  • objekti za preradu i ostali gospodarski objekti koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
  • objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice)
  • objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
  • ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
  • gospodarska vozila i poljoprivredni strojevi
 • Strojevi i oprema za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade:
  • Prihvat sirovine
  • Skladištenje
  • Obrada/prerada
  • Hlađenje
  • Klimatizacija
  • Pakiranje
  • Manipulacija
  • Čišćenje
  • Pročišćavanje
  • Laboratorij i analiza
  • Energija i instalacije
  • Sigurnosni nadzor
  • Potrebe veterinarske kontrole
  • Transport
 • Kupnja zemljišta i objekata do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • Prilagodba novouvedenim standardima
 • Opći troškovi
  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 • Nematerijalni troškovi
  • kupnja ili razvoj računalnih programa
  • kupnja prava na patente i licence
  • zaštita autorskih prava
  • registracija i održavanje žigova
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Rok za podnošenje projektnih prijava:  od 19. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati

Javite nam se s Vašim idejama kako bi na vrijeme pripremili projektnu prijavu!

Izbornik
Font Resize
Contrast