Mjera 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

Otvoreni natječaji

Cilj: Povećanje učinkovitog korištenja energije.

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike
 2. Fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali će biti najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika

Ukupna alokacija: 70.000.000,00 HRK

Najniži i najviši iznos potpore: 15.000,00 EUR – 1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 200.000 EUR za korisnike početnike

Intenzitet potpore: do 50%

 Prihvatljivi troškovi:

 • Građenje/rekonstrukcija objekata i opremanje:
  • objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • Opći troškovi
  • troškovi pripreme poslovnog plana
  • troškovi pripreme dokumentacije
  • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
 • Nematerijalni troškovi
  • kupnja ili razvoj računalnih programa
  • kupnja prava na patente i licence
  • zaštita autorskih prava
  • registracija i održavanje žigova
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Rok za podnošenje projektnih prijava:  od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati

Javite nam se s Vašim idejama kako bi na vrijeme pripremili projektnu prijavu!

Izbornik
Font Resize
Contrast