Mjera 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Natječaj u najavi

Indikativni prihvatljivi prijavitelji: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika

Indikativna ukupna alokacija: 130.000.000,00 HRK

Indikativni paušalni iznos potpore: 50.000 eura

Indikativni prihvatljive aktivnosti:

  • nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt, kao i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije

Indikativni datum otvaranja: prosinac 2019. godine

Izbornik
Font Resize
Contrast