Indikativni godišnji planovi objave natječaja u 2020. godini

Novosti i zanimljivosti

Početkom godine, nadležna tijela i Ministarstva objavljuju godišnje planove objave natječaja sufinanciranih iz EU fondova. U planovima budu navedeni indikativni iznosi natječaja, datumi otvaranja, iznosi potpora i intenziteti sufinanciranja, prihvatljive aktivnosti…

Moramo napomenuti kako su ovo samo indikativni planovi što znači da su informacije iz planova podložne izmjenama i dopunama te se znaju dogoditi promjene i kašnjenja u objavi natječaja obzirom na planirano. Također se navedeni planovi tijekom godine ažuriraju tako da se može dogoditi i da se natječaji maknu iz najave ili da se planiraju neki novi natječaji.

Godišnji planovi su raspoređeni prema Operativnim programima, te uključuju slijedeće:

  • Iz OP Konkurentnost i kohezija se najčešće objavljuju natječaji za poduzetnike koji imaju osnovane obrte, d.o.o., j.d.o.o., slobodna zanimanja, a odnose se na ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, marketinške i promotivne aktivnosti, edukacije…
  • Iz OP Učinkoviti ljudski potencijali se najčešće objavljuju natječaji za civilni sektor, udruge, jedinice lokalne i regionalne samouprave i ostala tijela, a odnose se na ulaganja u aktivnosti koje će doprinijeti povećanju zapošljavanja, uključivanja određenih skupina u društvo, razmjena iskustava i znanja…
  • Iz Ruralni razvoj se najčešće objavljuju natječaji za OPG i druge pravne oblike koji se bave poljoprivrednim djelatnostima, a odnose se na ulaganja u izgradnju i opremanje objekata, nabavu mehanizacije, ulaganje u nepoljoprivredne djelatnosti, širenje poslovanja….
  • Iz OP Pomorstvo i ribarstvo se najčešće objavljuju natječaji za poduzetnike (bez obzira na pravni oblik) koji se bave ili se žele baviti djelatnostima ribarstva i akvakulture, a odnose se na ulaganja i izgradnju objekata, nabavu mehanizacije, ulaganja u sigurnost i zaštitu…

Indikativne planove možete pronaći na web stranici Strukturni fondovi, te ovisno o tome što vas od natječaja zanima i kojoj skupini prijavitelja pripadate, odabrati operativni program.

Ukoliko imate nedoumice, dodatna pitanja ili želite više informacija o temi, možete nas kontaktirati putem telefona na +385 95 610 0120 ili putem email-a na ured@uspjesankorak.hr.

Pogledajte i naše članke iz Vodiča kroz projekte u kojem nudimo više informacija o tome tko se može prijaviti na natječaje, kako i gdje doći do informacija i sve ostalo što je bitno za pronalazak potpora.

 

Izbornik