Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija – trgovačka društva i ustanove

Natječaj u najavi

Svrha (cilj) Poziva

Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Omotnica Poziva: 26.550.000 EUR

Očekivan broj projekata: 50-70

Prijavitelji

 • Mikro, mala i srednja poduzeća,
 • Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti.

Osnovna djelatnost prijavitelja mora biti u prihvatljivom području s više od 50% prihoda ostvareno od kulturno-umjetničkih i kreativnih proizvoda i usluga:

 • arhitektura,
 • audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre,
 • mediji,
 • baština,
 • dizajn,
 • izvedbene umjetnosti,
 • knjiga i nakladništvo,
 • primijenjene i vizualne umjetnosti.

Prihvatljive aktivnosti

 • Trošak gradnje, rekonstrukcije/ modernizacije zgrada i uređenje pripadajuće parcele; uključujući energetsku obnovu
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata, troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • Trošak uporabne dozvole i energetskog certifikata
 • Troškovi plaća osoblja, komunalni doprinos
 • Troškovi najma, uređivanja i vođenja štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom
 • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci, troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja
 • Izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća, izrada dokumentacije za nabavu, stručni nadzor građenja, ostale usluge povezane s projektom ulaganja
 • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
 • Troškovi upravljanja projektom te troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

39.816 – 995.421 EUR

Inteziteti potpore

Indikativni datum objave Poziva

1.kvartal 2023.

Izbornik